"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1989           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 95 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1989:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1989 Quyết định số 64/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sáp nhập Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh vào Sở Lâm nghiệp tỉnh Sông Bé.
25-12-1989 Quyết định số 468/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều hoà vốn xây dựng cơ bản năm 1989.
13-12-1989 Quyết định số 456/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh du lịch.
13-12-1989 Quyết định số 59/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xí nghiệp gốm Bình Đức.
13-12-1989 Quyết định số 60/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đồi tên Xí nghiệp gốm mỹ thuật xuất khẩu tỉnh Sông Bé.
13-12-1989 Quyết định số 61/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đổi tên Xí nghiệp khai thác cung ứng và chế biến đất Cao lanh tỉnh Sông Bé.
13-12-1989 Quyết định số 63/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh.
01-12-1989 Quyết định số 440/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại lao động trong khu vực quốc doanh.
01-12-1989 Quyết định số 441/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý mũ cao su trên địa bàn tỉnh.
01-12-1989 Quyết định số 442/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về qui định trình tự lập và thực hiện dự án đầu tư.
25-11-1989 Quyết định số 434/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế nông nghiệp đối với các Công ty cao su Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
22-11-1989 Quyết định số 430/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra các lâm trường quân đội.
20-11-1989 Quyết định số 55/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trạm Tâm thần Tỉnh Sông Bé.
20-11-1989 Quyết định số 56/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trạm mắt tỉnh Sông Bé.
14-11-1989 Quyết định số 423/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiểm tra chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất và hàng hoá lưu thông trên thị trường.
09-11-1989 Quyết định số 54/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Xí nghiệp gốm sứ 15/5.
07-11-1989 Quyết định số 408/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành mức xử phạt những vi phạm hoạt động vidéo.
30-10-1989 Quyết định số 400/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Y tế huyện, thị.
27-10-1989 Quyết định số 396/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm soát thị trường.
27-10-1989 Quyết định số 51/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Sông Bé.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,926 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner