"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1990           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 112 văn bản được ban hành trong năm 1990:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-1990 Quyết định số 398/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các Quyết định 315 và 316 của Hội đồng Bộ trưởng.
24-12-1990 Quyết định số 395/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều hòa vốn đầu tư XDCB năm 1990.
21-12-1990 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý việc mua bán gỗ qua biên giới.
20-12-1990 Quyết định số 390/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu lệ phí địa chính và tiền phạt sử dụng đất trái phép.
10-12-1990 Quyết định số 379/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá và phát mãi tài sản tỉnh Sông Bé.
28-11-1990 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v góp phần giải quyết cân đối tiền mặt cho hệ thống Kho bạc Nhà nước.
24-11-1990 Quyết định số 359/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định tạm thời giá tiền thuê đất cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư tại tỉnh Sông Bé.
24-11-1990 Quyết định số 399/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định tạm thời giá tiền thuê đất cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư tại tỉnh Sông Bé.
21-11-1990 Quyết định số 349/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập đoàn kiểm tra và các vụ vi phạm khai thác gỗ ở huyện Bù Đăng và Lâm trường Thống nhất.
20-11-1990 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 338/CT và Chỉ thị 369/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
20-11-1990 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra năng lực vận tải kinh doanh chuyên nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh ( thời điểm 0 giờ ngày 1/1 hàng năm ).
19-11-1990 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v lập bộ thuế và thu thuế nông nghiệp năm 1991.
19-11-1990 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, xét cấp giấp phép kinh doanh và tổ chức kê khai đăng ký về thuế.
17-11-1990 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô năm 1990 - 1991.
08-11-1990 Quyết định số 337/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo vận động “ quỹ bảo trợ tài năng trẻ ”.
02-11-1990 Quyết định số 328/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng định giá phát mãi tài sản tỉnh Sông Bé.
02-11-1990 Quyết định số 330/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chúc và hoạt động của Hội đồng giám định tác phẩm văn học văn hóa phẩm nghệ thuật tỉnh Sông Bé.
26-10-1990 Quyết định số 323/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng giải thể Xí nghiệp quốc doanh của tỉnh.
23-10-1990 Quyết định số 316/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý công trình xây dựng đường điện 35KV Đồng Xoài - Chơn Thành - Bình Long.
22-10-1990 Quyết định số 313/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập đoàn kiểm tra giá cước bưu điện.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
39,669,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner