"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1991           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 31 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1991:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1991 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 361/CT ngày 05/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
26-12-1991 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “ Về việc triển khai thực hiện Nghị định 388/HĐBT và Chỉ thị 393 CT của Hội đồng Bộ trưởng “.
18-12-1991 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô năm 1991 - 1992.
25-11-1991 Chỉ thị số 36/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe cơ giới.
18-11-1991 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng kiểm và cấp giấy phép sử dụng thiết bị áp lực, thiết bị nâng.
04-11-1991 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Pháp lệnh đo lường vá Pháp lệnh chất lượng hàng hóa.
28-10-1991 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét nâng lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước.
26-10-1991 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Nghị định 45-HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức hoạt động công chứng Nhà nước.
21-10-1991 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc các biện pháp cấp bách chống dịch rầy nâu.
18-10-1991 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1991.
06-09-1991 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý rừng tre, lồ ô và các XNSX đũa tre xuất khẩu.
31-08-1991 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động “ tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy “.
03-08-1991 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác xây dựng cơ bản theo Nghị định số 385/HĐBT ngày 07 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng.
01-08-1991 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế trong 6 tháng cuối năm 1991.
20-07-1991 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng tránh lụt bão.
20-07-1991 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng.
13-07-1991 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phúc tra sĩ quan dự bị trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
08-07-1991 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp tổ chức và biên chế hành chính sự nghiệp.
27-06-1991 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý bảo vệ chim thú rừng.
15-06-1991 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tư thương và dịch vụ tư nhân.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
40,073,032 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner