"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1992           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 10 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-1992 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, làm giảm tai nạn giao thông.
09-09-1992 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác giải tỏa lòng lề đường và bảo vệ hành lang đường bộ.
10-07-1992 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc – Nam 500kv.
26-06-1992 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc cũng cố, tổ chức cán bộ hộ tịch huyện, thị, xã, phường”.
06-05-1992 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX.
04-05-1992 Chỉ thị số 13/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng.
24-04-1992 Chỉ thị số 12/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Luật Công đoàn theo nghị định 113 ngày 20/4/91 của HĐBT hướng dẫn.
13-03-1992 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp quản lý BVR năm 1992.
04-03-1992 Chỉ thị số 08/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v góp phần xây dựng đường dây tải điện 500 kv Bắc – Nam.
03-03-1992 Chỉ thị số 07/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Pháp lệnh Bảo hộ lao động.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner