"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1992           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 65 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-1992 Quyết định số 612/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xác định vị trí ranh giới Sân Golf PALM Sông Bé.
12-11-1992 Quyết định số 610/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập tiểu ban quản lý chương trình nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức UNICEP tài trợ.
10-11-1992 Quyết định số 606/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch biên giới.
10-11-1992 Quyết định số 608/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành năm 1991 và điều hoà vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1992.
04-11-1992 Quyết định số 95/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Nhà xuất bản tổng hợp Sông Bé.
27-10-1992 Quyết định số 592/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai và ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất đai trái pháp luật.
27-10-1992 Quyết định số 90/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Bảo hiểm y tế tỉnh Sông Bé.
23-10-1992 Quyết định số 589/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định đơn giá bồi hoàn thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất công trình Sân Golf Thuận An.
20-10-1992 Quyết định số 588/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc giao đất, giao rừng và phủ xanh đất trống, đồi trọc.
15-10-1992 Quyết định số 578/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải tỏa các công trình vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, cầu cống khoảng cách an toàn nơi giao lộ.
12-10-1992 Quyết định số 576/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập tìm kiếm tin tức những người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).
10-10-1992 Quyết định số 574/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng gia, nhận nợ về vốn ngân sách Nhà nước đối với các bên Việt Nam tham gia Liên doanh và hợp doanh hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
09-10-1992 Quyết định số 570/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Huy động lực lượng dự bị động viên năm 1992.
07-10-1992 Quyết định số 565/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế tỉnh Sông Bé.
28-09-1992 Quyết định số 559/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban Dân y tỉnh Sông Bé.
28-09-1992 Quyết định số 560/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban chỉ đạo phối hợp Quân, Dân y phòng chống dịch.
26-09-1992 Quyết định số 74/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Trường nghiệp vụ Văn hoá - Thể thao.
25-09-1992 Quyết định số 554/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập công ty chế biến Nông sản xuất khẩu.
25-09-1992 Quyết định số 557/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1992.
14-09-1992 Quyết định số 534/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định tạm thời quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner