"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1993           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 96 văn bản được ban hành trong năm 1993:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-1993 Quyết định số 2090/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tấn Lợi.
31-12-1993 Quyết định số 2091/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp công ty thuốc lá Sông Bé.
28-12-1993 Chỉ thị số 36/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết năm 1993 và đón tết Nguyên đán Giáp tuất.
20-12-1993 Quyết định số 1991/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 1993.
20-12-1993 Quyết định số 1992/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời chế độ mai táng đối với CBCNVC và đối tượng chính sách khi từ trần.
14-12-1993 Quyết định số 1976/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp thẩm quyền ký Quyết định Công nhận lương mới công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Sông Bé.
14-12-1993 Quyết định số 1977/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xác ngận đường địa giới hành chính xã Phước Hoà ( huyện Tân Uyên) và xã Tân Hưng, xã Hưng Hoà ( huyện Bến Cát).
14-12-1993 Quyết định số 1978/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xác định đường địa giới hành chính xã Tân Bình ( huyện Tân Uyên ) và xã Hưng Hòa Xã Chánh Phú Hòa ( huyện Bến Cát ).
14-12-1993 Quyết định số 1981/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định thủ tục hợp thức hoá, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở trong tỉnh Sông Bé.
08-12-1993 Quyết định số 1969/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành mức giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.
03-12-1993 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố và tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật.
22-11-1993 Quyết định số 1842/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, quy chế làm việc và tổ chức của Hội đồng xét quyết toán công trình XDCB thuộc tỉnh.
13-11-1993 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng làm rẩy và PCCR mùa khô 1993 - 1994.
10-11-1993 Quyết định số 1724/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/vđăng ký NVQS và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân tỉnh Sông Bé năm 1994.
05-11-1993 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý quân nhân đào ngũ còn tồn đọng ở các huyện, thị xã trong tỉnh Sông Bé.
25-10-1993 Quyết định số 758/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức bộ mày chuyên ngành khuyến nông tỉnh Sông Bé.
22-10-1993 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý và bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm.
16-10-1993 Quyết định số 732/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể xí nghiệp dịch vụ điện tử truyền thanh.
12-10-1993 Quyết định số 1555/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao vốn chuẩn bị đầu tư và chủ đầu tư xây dựng lưới điện 35 KV trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
07-10-1993 Chỉ thị số 1544/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng mở rộng năm 1993.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
40,038,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner