"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1994           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 138 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1994:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1994 Quyết định số 4822/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá đền bù cây cối hoa mầu trên tuyến đường làm mới tuyến đường 10,190 Km tại ấp Tam Lập - Vĩnh Hòa - Đồng Phú tỉnh Sông Bé.
23-12-1994 Quyết định số 4700/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty xâay dựng và dịch vụ công cộng tỉnh Sông Bé.
20-12-1994 Quyết định số 4552/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất theo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.
15-12-1994 Quyết định số 4471/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, bảng phân cấp nhà, bảng tiêu chuẩn đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của căn nhà ( chỉ dùng áp dụng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ).
13-12-1994 Quyết định số 4426A/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chăm sóc và phòng chống cháy rừng Năm 1994.
06-12-1994 Quyết định số 4325/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của tổ chức mạng lưới thú y cơ sở.
09-11-1994 Quyết định số 3928/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng phát triển lưới điện của tỉnh Sông Bé năm 1994.
03-11-1994 Quyết định số 3839/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ¬Về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác XMC-PCGDTH.
03-11-1994 Quyết định số 3840/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ thiết kế dự toán và chỉ định thầu các công trình trung tu sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông.
02-11-1994 Quyết định số 3834/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký NVQS và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân tỉnh Sông Bé năm 1995.
02-11-1994 Quyết định số 3835/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.
02-11-1994 Quyết định số 3838/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ¬Về việc phê duyệt giá chuẩn công trình đường giao thông DA.Vinapram.
31-10-1994 Quyết định số 3819/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ.
24-10-1994 Quyết định số 3752/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo chương trình 327 của tỉnh.
20-10-1994 Quyết định số 3692/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng ( IPM) tỉnh Sông Bé.
20-10-1994 Quyết định số 3731/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, biên chế, bộ máy ở xã và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn ”.
17-10-1994 Quyết định số 3679/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình 327/CT năm 1994 cho các dự án LNN và MLN.
13-10-1994 Quyết định số 3662/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ hồ Thủy điện và khu rừng phòng hộ Thác Mơ ( huyện Phước Long Bù Đăng Sông bé ).
03-10-1994 Quyết định số 3579/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quy trình nghiệm thu các công trình XDCB theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091 - 85.
03-10-1994 Quyết định số 3587/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Hội đồng xét khiếu tố của tỉnh.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner