"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1996           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 25 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1996:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-1996 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của Đaị hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước.
02-12-1996 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số công việc cấp bách để chuẩn bị cho việc tách tỉnh Bình Dương và Bình Phước.
21-11-1996 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra vệ sinh thực phẩm sữa tươi tiêu dùng trong tỉnh.
08-11-1996 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định số 86/CP.
08-10-1996 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định 46/CP Và tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân.
25-09-1996 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bảo quản Mốc ĐGHC và quản lý nhân hộ khẩu Sau khi xác định đường Địa giới hành chính các cấp.
12-09-1996 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức Đại hội giáo dục cấp cơ sở.
12-09-1996 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định 47/CP về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hổ trợ.
31-08-1996 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường biện pháp thu thuế và thu nợ đọng những tháng cuối năm 1996.
28-08-1996 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Triển khai quyết định 340/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
20-08-1996 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện Chỉ thi 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
02-08-1996 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Triển khai công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
24-07-1996 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 39/CP, Nghị định 40/CP.
05-06-1996 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các tổ chức trong nước trên địa bàn tỉnh.
05-06-1996 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát công tác quốc phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
28-05-1996 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chấn chỉnh hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật tại cửa khẩu và đầu mối giao thông.
20-05-1996 Chỉ thị số 13/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm Ngày môi trường thế giới.
16-05-1996 Chỉ thị số 12/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phòng chống dịch bệnh trên gia súc.
27-04-1996 Chỉ thị số 08/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về mở rộng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng trong khu vực dân cư.
03-04-1996 Chỉ thị số 07/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner