"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1997           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 84 văn bản được ban hành trong năm 1997:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-1997 Quyết định số 4459/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Bình Dương thời kỳ 1998-2020.
20-12-1997 Quyết định số 4383/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ngành địa chính 1998.
17-12-1997 Quyết định số 4349/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành bản qui định khung giá đền bù thiệt hại về đất đai nhà ở, hoa màu các tuyến đường nội ô thị xã Thủ Dầu Một.
11-12-1997 Quyết định số 4074/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản quy định về phân cấp QLNN đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại tỉnh Bình Dương.
11-12-1997 Quyết định số 4076/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc quản lý Nhà nước đối với Các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
10-12-1997 Quyết định số 4060/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường Mầm non Tuổi Ngọc tỉnh Bình Dương.
15-11-1997 Quyết định số 3606/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đến năm 2010.
04-11-1997 Quyết định số 3408/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt bão.
29-10-1997 Quyết định số 3249/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.
11-10-1997 Quyết định số 2921/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi và đăng ký lại Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.
11-10-1997 Quyết định số 2923/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.
29-09-1997 Quyết định số 2706/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đầu tư các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.
29-09-1997 Quyết định số 2707/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự xét duyệt các dự án đầu tư trong nước và các dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.
27-09-1997 Quyết định số 2700/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Quĩ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.
19-09-1997 Quyết định số 2640/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định đầu mối “ một cửa ” giúp UBND tỉnh giải quyết các văn bản hành chính.
19-09-1997 Quyết định số 2641/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/vBan hành trình tự giải quyết các văn bản hành chính và quản lý văn bản hành chính của UBND tỉnh tại Văn phònh HĐND – UBND tỉnh.
18-09-1997 Quyết định số 2614/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định tạm thời mức thu lệ phí xét đơn các dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.
16-09-1997 Quyết định số 2594/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt qui chế hoạt động của Hội dồng liên minh các HTX tỉnh Bình Dương.
03-09-1997 Quyết định số 2486/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Giao thông.
27-08-1997 Quyết định số 2422/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường PTTH bán công Tân Uyên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
40,038,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner