"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1998           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 184 văn bản được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1998 Quyết định số 189/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1998.
24-12-1998 Quyết định số 188/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Nông lâm trường Chiến khu D.
22-12-1998 Quyết định số 187/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1998.
21-12-1998 Quyết định số 186/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều hoà kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 1998.
17-12-1998 Quyết định số 184/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung nội dung tại điểm 1, mục II phần A của qui định ban hành kèm theo Quyết định số 144/1998/QĐ-UB ngày 15/9/1998 của UBND tỉnh.
17-12-1998 Quyết định số 185/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch ngành địa chính 1999.
15-12-1998 Quyết định số 183/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển giao Cảng Bà Lụa cho Sở Giao thông Vận tải quản lý.
12-12-1998 Quyết định số 182/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật.
09-12-1998 Quyết định số 179/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp phép hoạt động của các cơ sở giết mổ.
09-12-1998 Quyết định số 180/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 1999.
09-12-1998 Quyết định số 181/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma tuý.
02-12-1998 Quyết định số 178/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định về đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất Công trình : Cải tạo nâng cấp đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Bình Quới đến ngã ba Tân An thuộc huyện Thuận An và huyện Tân Uyên.
01-12-1998 Quyết định số 175/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Qui chế về việc tổ chức thi tuyển dụng công chức.
01-12-1998 Quyết định số 176/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bàn giao Bảo hiểm Y tế tỉnh Bình Dương sang Bảo hiểm Y tế Việt Nam.
01-12-1998 Quyết định số 177/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III được trú đóng tại tỉnh Bình Dương.
30-11-1998 Quyết định số 173/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất thuộc công trình hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương.
30-11-1998 Quyết định số 174/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2141/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND tỉnh về việc trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã, phường chuyên trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.
26-11-1998 Quyết định số 172/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn lao động - vệ sinh lao động ( gọi tắt là Ban chỉ đạo bảo hộ lao động ).
23-11-1998 Quyết định số 171/1998/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
21-11-1998 Quyết định số 170/1998/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Lâm sản - Xuất nhập khẩu tổng hợp ( GENIMEX ).
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
39,669,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner