"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1999           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 209 văn bản được ban hành trong năm 1999:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-1999 Quyết định số 235/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 1999.
29-12-1999 Quyết định số 236/1999/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại - Dịch vụ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1999 - 2010.
27-12-1999 Quyết định số 234/1999/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ huy thực hiện kế hoạch dự phòng ứng phó sự cố máy tính năm 2000.
24-12-1999 Quyết định số 221/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho phép thành lập Hội Dược học tỉnh Bình Dương.
24-12-1999 Quyết định số 222/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Người mù huyện Dầu Tiếng.
24-12-1999 Quyết định số 223/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2000- tỉnh Bình Dương.
22-12-1999 Quyết định số 220/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Công ty Dịch vụ phát triển kinh tế miền núi thành Công ty Sản xuất kinh doanh - Tư vấn đầu tư Bình Dương.
20-12-1999 Quyết định số 218/1999/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2000.
10-12-1999 Quyết định số 214/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
10-12-1999 Quyết định số 215/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Dĩ An tỉnh Bình Dương.
10-12-1999 Quyết định số 216/1999/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua khen thưởng phong trào làm giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị Tỉnh Bình Dương.
03-12-1999 Quyết định số 213/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh Trường trung học An Mỹ.
29-11-1999 Quyết định số 212/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đội Công trình công cộng huyện Dĩ An.
26-11-1999 Quyết định số 211/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2000.
22-11-1999 Quyết định số 210/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý cầu đường ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-11-1999 Quyết định số 209/1999/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức hoạt động của tổ nhân dân tự quản.
18-11-1999 Chỉ thị số 33/1999/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
16-11-1999 Quyết định số 208/1999/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tổng kiểm kê đất đai năm 2000 của tỉnh.
08-11-1999 Quyết định số 206/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế huyện Thuận An tỉnh Sông Bé thành Trung tâm Y tế huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.
08-11-1999 Quyết định số 207/1999/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Ban quản lý dự án ngành Giáo dục và Đào tạo.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
39,669,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner