"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 14 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2000 Chỉ thị số 15/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức diễn tập phòng chống khắc phục lụt - bão - lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Dầu Tiếng năm 2000.
28-06-2000 Chỉ thị số 13/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký quản lý hộ khẩu, đăng ký số nhà.
20-06-2000 Chỉ thị số 12/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức làm kế hoạch và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Dĩ An năm 2000.
01-06-2000 Chỉ thị số 11/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức kỷ niệm 53 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2000) và 55 năm ngày thành lập ngành Lao động - TBXH 28/8/1945 - 28/8/2000 ).
16-05-2000 Chỉ thị số 10/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức các kì thi tốt nghiệp Tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc trung học phổ thông năm 1999-2000.
15-05-2000 Chỉ thị số 09/2000/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
03-05-2000 Chỉ thị số 08/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
21-04-2000 Chỉ thị số 07/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.
11-04-2000 Chỉ thị số 06/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát huy vai trò của Hội khuyến học trong phát triển sự nghiệp giáo dục.
17-03-2000 Chỉ thị số 05/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v rà soát chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp.
09-03-2000 Chỉ thị số 04/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT.TU của Tỉnh ủy.
19-01-2000 Chỉ thị số 03/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ.CP của Chính Phủ và Chỉ thị 21/1998/CT.CT của Chủ tịch UBND tỉnh.
14-01-2000 Chỉ thị số 02/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Thìn năm 2000 và Lễ hội Rằm tháng Giêng.
11-01-2000 Chỉ thị số 01/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2000.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner