"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2000           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 91 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2000 Quyết định số 161/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.
21-11-2000 Quyết định số 162/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An.
21-11-2000 Quyết định số 163/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An.
21-11-2000 Quyết định số 164/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên.
21-11-2000 Quyết định số 165/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Tân Phước Khánh , huyện Tân Uyên.
21-11-2000 Quyết định số 166/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Phước Vĩnh, huyệnPhú Giáo.
21-11-2000 Quyết định số 167/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ranh giới nội ô, ngoại ô thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An.
14-11-2000 Quyết định số 156/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng.
13-11-2000 Quyết định số 155/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Bệnh viện phụ sản bán công tỉnh Bình Dương.
02-11-2000 Quyết định số 152/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành khung giá chuẩn lâm sản tịch thu dùng để tổ chức bán đấu giá.
20-10-2000 Quyết định số 149/2000/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.
16-10-2000 Quyết định số 148/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v động viên huy động huấn luyện lực lượng Dự bị động viên ngành y tế.
09-10-2000 Quyết định số 147/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã.
04-10-2000 Quyết định số 146/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu biên chế ngành Y tế năm 2000.
02-10-2000 Chỉ thị số 15/2000/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức diễn tập phòng chống khắc phục lụt - bão - lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Dầu Tiếng năm 2000.
29-09-2000 Quyết định số 145/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất kinh doanh - Tư vấn đầu tư Bình Dương.
21-09-2000 Quyết định số 143/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế họach vốn đầu tư và xây dựng năm 2000.
20-09-2000 Quyết định số 142/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.
18-09-2000 Quyết định số 140/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Thuận An.
18-09-2000 Quyết định số 141/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Dĩ An.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner