"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2000           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 46 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2000 Quyết định số 89/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Nông trường Cây Trường.
18-05-2000 Quyết định số 85/2000/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình Xóa đói giảm nghèo năm 2000 cho các huyện, thị xã trong tỉnh.
15-05-2000 Chỉ thị số 09/2000/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
09-05-2000 Quyết định số 84/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của tỉnh.
05-05-2000 Quyết định số 82/2000/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương.
03-05-2000 Quyết định số 80/2000/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Thương mại Đầu tư & Phát triển ( Becamex Corp ).
24-04-2000 Quyết định số 76/2000/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả.
21-04-2000 Chỉ thị số 07/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.
13-04-2000 Quyết định số 74/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao diện tích rừng, đất lâm nghiệp sau khi kiểm kê ( ngày 27/01/2000 cho UBND huyện Dầu Tiếng ).
12-04-2000 Quyết định số 73/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 2000 cho UBND các huyện.
11-04-2000 Chỉ thị số 06/2000/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát huy vai trò của Hội khuyến học trong phát triển sự nghiệp giáo dục.
04-04-2000 Quyết định số 66/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện lỵ Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
03-04-2000 Quyết định số 62/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Hội Y học tỉnh Sông Bé thành Hội Y Dược học tỉnh Bình Dương.
03-04-2000 Quyết định số 63/2000/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập đoàn thanh tra thực hiện chính sách người có công cách mạng.
30-03-2000 Quyết định số 59/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng CBCC và đại biểu HĐND các cấp năm 2000.
27-03-2000 Quyết định số 57/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác tổ chức - cán bộ nhà nước năm 2000.
27-03-2000 Quyết định số 58/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Thiết bị trường học.
22-03-2000 Quyết định số 54/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Phòng Thẩm định - Đăng ký kinh doanh thành Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
22-03-2000 Quyết định số 55/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo.
22-03-2000 Quyết định số 56/2000/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Dĩ An.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner