"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2001           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 24 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2001:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2001 Chỉ thị số 24/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng năm 2002 và Tết Nguyên Đán Nhâm Ngọ.
13-11-2001 Chỉ thị số 23/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học.
29-10-2001 Chỉ thị số 22/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết công tác xây dựng nhà tình nghĩa.
16-10-2001 Chỉ thị số 21/2001/CT.CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh.
10-10-2001 Chỉ thị số 20/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu Ngân sách Nhà nước.
20-09-2001 Chỉ thị số 19/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hoá và đẩy mạnh phòng chống các tệ nạn xã hội.
21-08-2001 Chỉ thị số 18/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống bệnh sét xuất huyết.
10-08-2001 Chỉ thị số 17/2001/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ.CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả.
04-07-2001 Chỉ thị số 16/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v hoàn thành việc xác nhận người có công cách mạng trong 3 thời kỳ.
26-06-2001 Chỉ thị số 15/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.
21-06-2001 Chỉ thị số 14/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
05-06-2001 Chỉ thị số 12/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2001/NQ.CP ngày 24/05/2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001.
05-06-2001 Chỉ thị số 13/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
28-05-2001 Chỉ thị số 11/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về vịêc triển khai tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2001-2002.
07-05-2001 Chỉ thị số 10/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức các kì thi tốt nghiệp Tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc trung học phổ thông năm 2000 – 2001.
24-04-2001 Chỉ thị số 09/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức diễn tập phòng chống khắc phục lụt - bão - lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận An năm 2001.
20-04-2001 Chỉ thị số 08/2001/CT.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số mặt công tác quân sự - quốc phòng năm 2001.
07-04-2001 Chỉ thị số 07/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấn chỉnh và tăng cường công tác lưu trữ trong thời gian tới.
05-04-2001 Chỉ thị số 06/2001/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện công tác phổ cập Trung học cơ sở.
30-03-2001 Chỉ thị số 05/2001/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính Phủ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner