"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 281 văn bản được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2003 Quyết định số 297/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương.
29-12-2003 Quyết định số 295/2003/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số danh mục vốn đầu tư xây dựng năm 2003.
29-12-2003 Quyết định số 296/2003/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số danh mục vốn đầu tư xây dựng năm 2003.
26-12-2003 Chỉ thị số 29/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thi hành Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ.CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.
24-12-2003 Quyết định số 282/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội võ thuật Taekwondo tỉnh Bình Dương.
24-12-2003 Quyết định số 283/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận Ban chấp hành của Hội Khuyến học huyện Tân Uyên nhiệm kỳ 2003-2008.
24-12-2003 Quyết định số 284/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước của Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
24-12-2003 Quyết định số 285/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/V bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty kinh doanh và Phát triển nhà.
24-12-2003 Quyết định số 286/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh quyết định số 209/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của UBND tỉnh Bình dương về giao khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương.
24-12-2003 Quyết định số 287/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Dĩ An.
24-12-2003 Quyết định số 288/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của thị xã Thủ Dầu Một.
24-12-2003 Quyết định số 289/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Dầu Tiếng.
24-12-2003 Quyết định số 290/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Thuận An.
24-12-2003 Quyết định số 291/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Phú Giáo.
24-12-2003 Quyết định số 292/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Bến Cát.
24-12-2003 Quyết định số 293/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Tân Uyên.
24-12-2003 Quyết định số 294/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương.
22-12-2003 Quyết định số 279/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trạm thuỷ nông huyện Tân Uyên.
22-12-2003 Quyết định số 280/2003/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đề án “bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cụm công nghiệp”.
22-12-2003 Quyết định số 281/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
40,038,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner