"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 27 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2003 Chỉ thị số 29/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thi hành Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ.CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.
19-12-2003 Chỉ thị số 28/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế nhân dân năm 2004.
16-12-2003 Chỉ thị số 27/2003/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các họat động lễ kỷ niệm, chào mừng năm mới 2004 Tết Nguyên Đán Giáp Thân.
15-12-2003 Chỉ thị số 26/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện phát hành bổ sung một sử loại tiền mới vào lưu thông.
10-11-2003 Chỉ thị số 263/2003/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh tình hình quản lý đất đai trên địa bàn vùng ven Khu liên hợp Công nghiệp - Địch vụ và đô thị Bình Dương.
05-11-2003 Chỉ thị số 24/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
15-10-2003 Chỉ thị số 250/2003/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban hội nhập kinh tế quốc tế.
07-10-2003 Chỉ thị số 22/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa ” tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương.
08-09-2003 Chỉ thị số 21/2003/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2003-2004.
03-09-2003 Chỉ thị số 20/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên.
01-08-2003 Chỉ thị số 18/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xuất nhập cảnh và quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức.
29-07-2003 Chỉ thị số 17/2003/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm 2003.
17-07-2003 Chỉ thị số 15/2003/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng trừ chuột và ốc bươu vàng bảo vệ cây trồng.
17-07-2003 Chỉ thị số 16/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2003).
11-07-2003 Chỉ thị số 13/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác động viên quân đội và động viên công nghiệp năm 2003.
14-06-2003 Chỉ thị số 12/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.
13-06-2003 Chỉ thị số 11/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày17/12/2001 về mở rộng khoán thí điểm biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
16-05-2003 Chỉ thị số 10/2003CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Triển khai thi hành Luật Di sản Văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa.
14-05-2003 Chỉ thị số 09/2003/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm ngày môi trường Thế Giới 5/6/2003.
06-05-2003 Chỉ thị số 08/2003CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức diễn tập phòng chống khắc phục lụt, bão, lũ tìm kiếm cứu nạn huyện Bến Cát năm 2003.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner