"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 1 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2003 Công văn số 1524/UB-HC của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
38,660,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner