"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2004           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 79 văn bản được ban hành trong năm 2004:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2004 Quyết định số 187/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch điều hòa năm 2004 lần II.
30-12-2004 Quyết định số 188/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, tại quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 20/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
30-12-2004 Quyết định số 194/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Đề án “Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính-Viễn thông và Internet trong tình hình mới ( Từ nay đến 2010)”.
28-12-2004 Quyết định số 185/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Dương.
28-12-2004 Chỉ thị số 54/2004/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2005, Tết Nguyên đán Ất Dậu.
27-12-2004 Quyết định số 182/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ.
27-12-2004 Quyết định số 184/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch điều hoà lần II vốn đầu tư - xây dựng năm 2004.
27-12-2004 Chỉ thị số 53/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.
24-12-2004 Quyết định số 181/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2005.
24-12-2004 Chỉ thị số 52/2004/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.
22-12-2004 Quyết định số 177/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Bình Dương đến năm 2020.
21-12-2004 Quyết định số 173/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng Xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.
21-12-2004 Quyết định số 174/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng.
21-12-2004 Quyết định số 175/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình Dương thành lập các đơn vị trực thuộc Công ty.
21-12-2004 Quyết định số 176/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương.
21-12-2004 Chỉ thị số 51/2004/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê tài sản tại các trường học, Trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2005.
15-12-2004 Quyết định số 165/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của thị xã Thủ Dầu Một.
15-12-2004 Quyết định số 166/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Thuận An.
15-12-2004 Quyết định số 167/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Dĩ An.
15-12-2004 Quyết định số 168/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Tân Uyên.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
40,038,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner