"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 36 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Chỉ thị số 57/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đăng ký, quản lý hộ khẩu.
26-12-2005 Chỉ thị số 56/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý, sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình công cộng.
22-12-2005 Chỉ thị số 55/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2006, Tết Nguyên đán Bính Tuất.
21-12-2005 Chỉ thị số 54/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức triển khai quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2005 Chỉ thị số 53/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách Thuế đến năm 2010.
16-12-2005 Chỉ thị số 52/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2006.
12-12-2005 Chỉ thị số 51/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn đến năm 2010.
05-12-2005 Chỉ thị số 50/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
14-11-2005 Chỉ thị số 49/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2005 và những tháng đầu năm 2006.
11-11-2005 Chỉ thị số 48/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chận dịch cúm gia cầm ( H5N1 ) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người.
04-11-2005 Chỉ thị số 46/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện nghị định số 14/1005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê.
04-11-2005 Chỉ thị số 47/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới.
26-10-2005 Chỉ thị số 45/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.
21-09-2005 Chỉ thị số 43/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
12-09-2005 Chỉ thị số 42/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc to chú e, triển khai thực hiện kế hoạch vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
15-08-2005 Chỉ thị số 41/2005/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm 2005.
11-08-2005 Chỉ thị số 40/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005.
09-08-2005 Chỉ thị số 39/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết quá tải trong hoạt động công chứng, chứng thực.
08-08-2005 Chỉ thị số 38/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ.
29-07-2005 Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner