"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 223 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 293/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Huỷ bỏ các văn bản quy định xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật.
30-12-2005 Chỉ thị số 57/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đăng ký, quản lý hộ khẩu.
29-12-2005 Quyết định số 292/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch điều hoà vốn đầu tư – xây dựng Năm 2005.
27-12-2005 Quyết định số 287/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
27-12-2005 Quyết định số 288/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban thi đua – khen thưởng tỉnh Bình Dương.
27-12-2005 Quyết định số 290/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ Quyết định số 68/2001/QĐ-UB ngày 14/5/2001 cuả UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý các Chương trình Y tế quốc gia cuả tỉnh.
26-12-2005 Quyết định số 279/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 14/5/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Uỷ ban 10/80 của tỉnh.
26-12-2005 Quyết định số 280/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ quyết định số 34/2001/QĐ-UB ngày 26/03/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban Điều hành mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng của tỉnh.
26-12-2005 Quyết định số 281/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 trực thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.
26-12-2005 Quyết định số 282/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyết định số 268/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản quy định vê trình tự lập, thẩm định. phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bản tỉnh Bình Dương.
26-12-2005 Quyết định số 283/2005/QĐ.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh các chính sách, chế độ cuả ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương.
26-12-2005 Quyết định số 284/2005/QĐ.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung các chính sách, chế độ của ngành Thể dục -Thể thao tỉnh Bình Dương.
26-12-2005 Quyết định số 285/2005/QĐ.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh các chính sách, chế độ cuả Cán bộ, viên chức ngành Y tế và Cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương.
26-12-2005 Quyết định số 286/2005/QĐ.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành điều chỉnh chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa cuả tỉnh.
26-12-2005 Chỉ thị số 56/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý, sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình công cộng.
23-12-2005 Quyết định số 278/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân lập, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
22-12-2005 Quyết định số 277/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các lĩnh vực, ngành nghề của Hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.
22-12-2005 Chỉ thị số 55/2005/CT.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2006, Tết Nguyên đán Bính Tuất.
21-12-2005 Quyết định số 273A/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
21-12-2005 Quyết định số 274/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner