"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2005 Chỉ thị số 41/2005/CT.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm 2005.
01-07-2005 Quyết định số 118/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Dương.
01-07-2005 Chỉ thị số 31/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2005).
29-06-2005 Quyết định số 115/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành “Qui chế quản lý xây dựng các Khu tái định cư trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương”.
27-06-2005 Quyết định số 114/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung qui hoạch giết mổ gia súc ở huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương giai đoạn 2004 - 2008.
24-06-2005 Chỉ thị số 30/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý dạy thêm học thêm ngoài giờ chính khóa của giáo viên trường phổ thông công lập.
10-06-2005 Quyết định số 105/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ mai táng phí và hỗ trợ tổ chức lễ tang cho Cán bộ công chức và đối tượng chính sách có công khi từ trần.
06-06-2005 Quyết định số 98/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban đánh giá tài sản và phân loại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
27-05-2005 Quyết định số 82/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Đầu tư - Xây dựng 3-2.
27-05-2005 Quyết định số 83/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt phương án khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tỉnh Bình Dương.
24-05-2005 Quyết định số 79/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo hè và tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo hè tỉnh Bình Dương năm 2005 và những năm tiếp theo.
17-05-2005 Quyết định số 73/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương.
12-05-2005 Quyết định số 62/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây dựng – Tư vấn - Đầu tư Bình Dương.
12-05-2005 Quyết định số 63/2005/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây dựng – Tư vấn - Đầu tư Bình Dương.
09-05-2005 Chỉ thị số 24/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2005.
09-05-2005 Quyết định số 59/2005/QĐ.CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành tạm thời mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính qui Cử nhân Tin học và Anh văn ( ngoài sư phạm) trình độ Cao đẳng từ năm học 2004-2005.
04-05-2005 Chỉ thị số 21/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2005.
04-05-2005 Chỉ thị số 22/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu Qũy phòng, chống lụt, bão năm 2005.
04-05-2005 Chỉ thị số 23/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vỀ VIỆC PHÚC TRA, KHẢO SÁT NẮM NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CHUẨN BỊ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
27-04-2005 Chỉ thị số 20/2005/CT-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2004 - 2005.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner