"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  An ninh quốc gia  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 35 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh quốc gia:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Bến Cát.
23-07-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
06-06-2012 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh quyết định đính chính Công báo số 12+13 xuất bản ngày 23/5/2012.
17-10-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn thị xã Dĩ An.
23-09-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An.
30-08-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
29-08-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân Thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương.
29-08-2011 Quyết định số 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương.
19-08-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-08-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
09-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
09-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
09-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
09-08-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011.
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011.
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Tân Phước (dự kiến tách ra từ xã Tân Định) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 xã Tân Định mới (phần còn lại của xã Tân Định) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020.
29-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Nguyên - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020.
29-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trừ Văn Thố - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
38,568,968 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner