"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  An ninh quốc gia (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh quốc gia được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Bến Cát.
23-07-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
06-06-2012 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh quyết định đính chính Công báo số 12+13 xuất bản ngày 23/5/2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
39,893,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner