"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2016 Ngày 06 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
19-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 09
19-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0 + 000 đến Km49 + 670,4). 17
19-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 19
19-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương. 21
16-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 26
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
29-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016. 30
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
12-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2016 – 2021. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2016 Quyết định số 2322/QĐ-UBND quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 57
11-08-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. 63
36,968,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner