"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 28 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2006 Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 04
25-12-2006 Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND về việc phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. 33
25-12-2006 Quyết định số 269/2006/QĐ-UBND về mức thu phí đấu giá tài sản. 34
25-12-2006 Quyết định số 271/2006/QĐ-UBND dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. 37
25-12-2006 Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 39
25-12-2006 Quyết định số 273/2006/QĐ-UBND về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. 59
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
18-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. 60
18-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. 61
18-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 62
18-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. 67
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
20-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 69
20-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về giao định mức khoán chi hành chính cho các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, khối Đảng huyện Bến Cát. 71
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
17-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện. 72
27-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 73
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 74
27-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. 81
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND phân chia tỷ lệ % các khoản thu thuế trên địa bàn huyện giai đoạn ổn định năm 2007-2010. 83
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007. 85
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của HĐND Và đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2007. 87
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo. 88
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về việc thông qua tên đường theo quy hoạch trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. 90
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo 05 năm 2006 – 2010. 91
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
19-12-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2007. 95
19-12-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 96
19-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 102
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
04-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể về Cải cách hành chính thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II (2006 – 2010). 103
13-12-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Thủ Dầu Một. 110
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
20-12-2006 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bến Cát khoá IX. 115
20-12-2006 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện. 116
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
19-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2007. 117
19-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động đại biểu HĐND huyện năm 2007. 118
39,893,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner