"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
07-07-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 14
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 16
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
08-07-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Dĩ An. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2008 Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore. 27
Trung tâm Công báo tỉnh
14-08-2008 Quyết định số 02/QĐĐC-TTCB quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An. 43
40,317,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner