"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20 + 21           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
18-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 03
18-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 06
18-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008. 08
18-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2008. 37
18-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Súc. 51
18-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Minh Hòa. 57
18-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Hòa. 62
18-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Tiếng. 67
18-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường thuộc thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 72
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 73
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND năm 2008. 74
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 75
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 78
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2008. 80
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn – chỉnh trang đô thị năm 2008. 83
40,317,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner