"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2008 Ngày 26 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
08-08-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 10
12-08-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vị Hảo, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 35
13-08-2008 Quyết định số 2486/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 42
40,317,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner