"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
12-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Dĩ An. 03
19-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Dĩ An. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2008 Quyết định số 2485/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 22
15-08-2008 Quyết định số 2503/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Bình Dương. 38
19-08-2008 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2008 Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Dệt may tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2008 – 2013). 49
27-08-2008 Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Dệt may tỉnh Bình Dương. 50
40,317,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner