"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2008 Ngày 22 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-12-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND7 dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009. 03
17-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND7 về phương án ban hành quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
17-12-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND7 về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010. 41
17-12-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND7 về tăng định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010. 42
17-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND7 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 44
17-12-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND7 về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. 50
17-12-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND7 tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 51
17-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND7 về phương án điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Bến Cát, Tân Uyên để mở rộng thị xã Thủ Dầu Một, thành lập phường Hòa Phú, Phú Tân thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 52
17-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND7 về phương án chuyển xã Thái Hòa thành thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên. 54
17-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND7 về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 55
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-12-2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND7 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 56
17-12-2008 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND7 về Chương trình hóạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 62
17-12-2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND7 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Dương đến năm 2010. 65
17-12-2008 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND7 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 71
17-12-2008 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND7 về việc miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 74
17-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND7 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 75
17-12-2008 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND7 về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 76
18-12-2008 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND7 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 77
18-12-2008 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND7 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 78
40,317,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner