"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 48           Năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
30-12-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. 02
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
01-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các loại hồ sơ về đất đai trên địa bàn huyện Dĩ An. 05
40,317,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner