"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 50           Năm 2010 Ngày 31 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
31-12-2010 Nghị quyết số 180/2010/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2011. 03
31-12-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2011. 05
31-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 10
31-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2011. 12
31-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2011. 18
31-12-2010 Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011. 20
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
31-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 22
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2010 24  
39,655,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner