"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07           Năm 2010 Ngày 22 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường. 03
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
01-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ - UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Dĩ An. 06
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
01-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2010 Quyết định số 764/QĐ-UBND ban hành quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương. 14
09-03-2010 Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Uyên đến năm 2020. 24
12-03-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Dương. 35
18-03-2010 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc giải thể, điều chỉnh địa giới, thành lập, đổi tên ấp thuộc xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 42
18-03-2010 Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc điều chỉnh địa giới, giải thể, chia tách, thành lập, đổi tên ấp, khu phố thuộc các xã Tương Bình Hiệp, Tân An, Chánh Mỹ và các phường Chánh Nghĩa, Phú Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành, Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 44
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 02 NĂM 2010 52  
38,641,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner