"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 28 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND7 về việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. 03
16-04-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND7 về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh các lớp tạo nguồn của Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. 09
22-04-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 11
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-04-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND7 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 13
16-04-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND7 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 14
16-04-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND7 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 15
16-04-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND7 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2010 Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 17
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
08-04-2010 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng Khu biệt thự và nhà ở cao cấp Kinh Đô, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 19
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG4 NĂM 2010 28  
39,935,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner