"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2010 Ngày 03 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
31-05-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 08
26-05-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng. 15
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
26-05-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với các xã, thị trấn. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2010 Quyết định số 1464 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II tại huyện Tân Uyên và huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 22
31-05-2010 Quyết định số 1575 /QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. 25
25-05-2010 Chỉ thị số 12/CT- UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 27
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2010 29  
38,810,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner