"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24 + 25           Năm 2010 Ngày 20 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
17-08-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2010 Quyết định số 2343/QĐ-UBND thành lập các phòng thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương về phòng, chống tham nhũng. 39
06-08-2010 Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp An Tây, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 41
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2010 43  
39,893,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner