"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26 + 27           Năm 2010 Ngày 25 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
12-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bến Cát. 03
12-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bến Cát. 22
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
02-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 38
05-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo. 40
05-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Phú Giáo. 50
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
03-08-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 59
09-08-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2010. 61
39,935,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner