"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33           Năm 2010 Ngày 12 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
27-09-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bến Cát. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2010 Quyết định số 2903/QĐ-UBND giải thể Hạt Kiểm lâm Thủ Dầu Một - Bến Cát thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. 19
27-09-2010 Quyết định số 2904 /QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương. 21
27-09-2010 Quyết định số 2905/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 9 NĂM 2010 25  
38,810,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner