"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2010 Ngày 02 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. 03
27-10-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 09
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
18-10-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát. 12
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
14-10-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên quốc phòng ( khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
15-10-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
25-10-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2010 Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 56
38,643,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner