"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 80 + 81           Năm 2011 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
27-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012. 03
27-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐ về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 12
27-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2012. 15
27-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 17
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
27-12-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thông qua quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Nam Bến Cát đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 18
27-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-UBND v/v phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 20
27-12-2011 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kiến nghị bàn giao lại đất Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng tại xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 22
27-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2012. 24
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2011 30  
39,667,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner