"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 02 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
25-02-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 05
25-02-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình. 18
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
28-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Uyên. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2011 Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015. 24
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2011 30  
41,005,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner