"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06 + 07           Năm 2011 Ngày 31 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
07-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An. 03
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Thuận An. 07
14-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng giao thông đường bộ cho các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Thuận An. 09
28-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Thuận An. 53
41,118,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner