"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2011 Ngày 10 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
29-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa (dự kiến tách ra từ xã Thới Hòa) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa mới (phần còn lại của xã Thới Hòa) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. 22
29-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cây Trường - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 28
29-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 34
29-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trừ Văn Thố - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 43
29-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Nguyên - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 49
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Tân Phước (dự kiến tách ra từ xã Tân Định) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 xã Tân Định mới (phần còn lại của xã Tân Định) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. 55
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011. 61
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. 63
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 66
41,005,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner