"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 54 + 55           Năm 2011 Ngày 06 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
30-11-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Kinh tế thị xã Thuận An. 03
30-11-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Y tế thị xã Thuận An. 10
30-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An. 18
30-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 23
30-11-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Thuận An. 33
30-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Thuận An. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2011 Kế hoạch số 3348/KH-UBND phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015. 50
41,005,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner