"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79           Năm 2011 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
20-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 03
20-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. 05
30-12-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần cuối). 07
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. 09
26-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 11
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
12-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ. 12
20-12-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử thị xã Thuận An trên Internet. 31
27-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng lần 2 năm 2011. 41
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2011 00  
41,118,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner