"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 42 + 43           Năm 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 05
10-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 07
10-12-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND8 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 13
10-12-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND8 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 15
10-12-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND8 về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 16
10-12-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND8 về mức trần phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 20
10-12-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND8 về chế độ hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh. 22
10-12-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
17-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. 29
17-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2013. 34
17-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn-chỉnh trang đô thị năm 2013. 36
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
05-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND10 về việc thông qua Đề án chia tách huyện Tân Uyên thành lập thị xã Nam Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương (Trong đó có kết hợp chuyển các xã Thạnh Phước, Khánh Bình, Tân Hiệp và các thị trấn Uyên Hưng, Tân Phước Khánh, Thái Hòa thành phường; Chia tách xã Tân Thành thành lập thị trấn Tân Lợi và xã Tân Thành). 38
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 41
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 46
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013. 48
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
12-12-2012 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kiến nghị thu hồi đất trồng mía của Viện Nghiên cứu Mía Đường tại xã Phú An giao về địa phương quản lý. 49
14-12-2012 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 50
14-12-2012 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2013. 52
14-12-2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 55
14-12-2012 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2013. 57
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
18-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 64
39,934,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner