"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16 + 17           Năm 2012 Ngày 29 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
14-06-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
27-06-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương. 14
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
11-06-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012 của UBND thị xã. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2012 Quyết định số 1701/QĐ- UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 31
26-06-2012 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020. 50
39,453,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner