"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24           Năm 2012 Ngày 05 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương. 03
28-08-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. 04
29-08-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 15
29-08-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 22
13-08-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
13-08-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 31
14-08-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. 35
31-08-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 38
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
20-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Phú GIáo. 45
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
14-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2012. 53
39,453,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner