"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 08 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 03
18-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 05
18-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND về việc tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 07
18-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh. 09
18-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
18-12-2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ba (03) cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 18
20-12-2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 27
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
25-12-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2013. 29
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
28-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2013. 33
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
28-12-2012 Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc điều hòa chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 36
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2012 38  
41,299,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner